Het Andere Werken

Het Andere Werken

 

Buiten de werkzaamheden, die Patricius Coaching reeds doet voor de arbeidsmarkt c.q. samenleving hebben wij besloten een hoger doel te evenaren en dat doel staat hierboven.

Wij leven onze passie door mens en bedrijf te ondersteunen naar “Het Andere Werken“​!

Met “Het Persoonlijke Verschil“​ laten wij iedereen met wie wij werken zijn bron opnieuw ontdekken. Met als doel je eigenheid te profileren, je te onderscheiden. Zo ontdek je wellicht een heel andere doel, kom je meer te weten en durf je weer te delen. Succesvol, plezierig, professioneel en efficient samen werken naar een “Andere samen(be)leving”, hoe verschillend we ook zijn!

Vertrouwen, vrijheid en respect staan hierbij in hoog vaandel.

Patricius Coaching is  “Het Persoonlijke Verschil” d.w.z. dat wij werken vanuit de kern van de mens en/of de kern van een organisatie om deze te optimaliseren.
Dat begint bij uw interne klanten! PC biedt door onze innovatieve aanpak een verbeterde en aangename manier van werken. Veranderingen, die uw productiviteit, vrijheid en sfeer positief terugbrengen in uw bedrijf. Het effect ondervindt men vrij wel direct zowel binnen als later buiten de organisatie. PC biedt door deze aanpak niet alleen zijnsbewuste mensen en een professionele productievere organisatie maar zorgt ook voor de aansluitingen/verbindingen met gelijkgestemden.

 Een balans vinden met Het Andere Werken.

Is uw functie geen uitdaging meer of is er in uw bedrijf geen passie meer voor het werk en is de teamspirit of samenhorigheid en productiviteit ver te zoeken of niet meer te ontdekken? Door eventueel de veranderende arbeidsmarkt of reorganisatie? Wij helpen u weer balanceren door te verbinden en samen opnieuw te ondervinden welk nieuw doel na te streven waardoor productiviteit, vreugde en teamspirit en innovatie weer ontstaan.

Patricius Coaching maakt Het Persoonlijke Verschil met;  Het Andere Werken !